Λυχνάρι

Ξενόγλωσσα Βιβλία

Στo βιβλιοπωλείο μας  μπορείτε να βρείτε Ξενόγλωσσα Φροντιστηριακά Βιβλία που διδάσκονται στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών,από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους όλλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε ανταγωνιστικές τιμές και σε μεγάλη ποικιλία!!

Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την ξένη γλώσσα Στο δημοτικό, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν την ξένη γλώσσα σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι και όχι σαν ένα μέρος της μητρικής τους γλώσσας.

Στο γυμνάσιο – λύκειο, ολοκληρώνεται η εκμάθηση της γλώσσας έτσι ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν άπταιστα σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες έχουν επιλέξει.